در خجسته ایام با سعادت ولادت حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه آلاف التحیه و الثناء)، برگ زرین دیگری بر افتخارات دانشگاه امام رضا(علی السلام) به ثبت رسید و دانشکده مجازی راه اندازی و شروع به کار نمود.
آموزش مجازی در حال حاضر به یک ابزار توسعه فرهنگ و دانش در محافل علمی جهان تبدیل شده است و اکنون در برخی از پایگاههای دانشگاهی کشور آموزش مجازی و غیر حضوری و طراحی درس های آموزش از راه دور مبتنی بر وب ، به عنوان یک سیستم اصولی و همه جانبه مورد استفاده و اهمیت شمار گسترده ای از مخاطبان و دانش پژوهان علمی کشور قرار گرفته است.   
دانشگاه امام رضا(علیه السلام) نیز همگام با برنامه توسعه و پیشرفت دانشگاه اقدام به طراحی و راه اندازی سیستم آموزش مجازی و غیر حضوری نموده است.
از ابتدای نیمسال اول سال تحصیلی 90-89 با قرار دادن محتوی دروس عمومی بر روی اینترنت دانشجویان می توانند از مطالب این دروس به صورت غیر حضوری در هر ساعت شبانه روز استفاده نموده و در کلاس مجازی شرکت نمایند.

لینکهای اتصال به دانشکده مجازی :
Sunday, 28 August 2016
           
Imam Reza International University
Imam Reza International University